ÅRETS MEDLEM 2007

Det blev Per Evaldsson som fick den utmärkelsen av föreningen vid årsmötet den 23 februari
av Umeå Dövas förening.
Han fick en diplom inramad i en tavla samt presentpengar. Han har jobbat mycket i det tysta, ställt upp när medlemmar behövt pengar för inköp, även ställt upp att handla hem saker till köket, kämpat med bokföring trots sin dyslexi, är nästan alltid med på alla aktiviteter, tycker om att festa, älskar hårdrock och bilar, snäll och skojar gärna men är för det mesta en lugn typ.
Tack vare såna medlemmar som gör att föreningslivet blir levande! Stor applåd!
Styrelsen 

Information från Styrelsen

VDL stämma 19:e april
UDF ska skicka ombud till Västerbottens dövas länsförbund stämma den 19 april, i dövlokalen , Skellefteå. Där kommer man att behandla olika saker inom VDL. Det går bra att närvara som gäst och lyssna på. Ju fler vi är desto starkare blir föreningen! Varm välkomna dit!
 
Informationskväll 23:e april
Onsdag den 23 april blir det en informationskväll med Tolkcentralen.

TOLKCENTRALEN HAR SKAFFAT BILDTELEFON!
 
 *  Pia H informerar om hur boka tolk med bildtelefon! Vad tänka på osv
 
 *  Tolkchefen Karin L informerar om lite olika saker som handlar om tolkservice.
 

Allmänt möte 1:a juni  
Allmänt möte lördag den 24 maj blir framflyttat till söndag den 1 juni. Det blir familjesektion som ordnar grillfesten i samband med mötet. Sprid gärna ut detta meddelande om ändrat datum. Detaljerad program kommer senare.
 
 
Lite styrelsenytt, Styrelsen har konsituterat sig följande:
Ordförande        Anette Ekberg
Sekreterare       Birgitta Wallgren
Kassör              Per Evaldsson
1.e supp           Helen Lindberg
2:e supp           Maria Österberg
 
Kom gärna med ideer och förslag!
Styrelsen

 

Rapport från två onsdagskvällar i januari

Brandskydd information den 16 januari
 
Det började med att föreningen fick ett brev om hur brandtillsyn funkade i lokalen. Sen har det blivit ett par möten där det framkom önskemål på att få en mer information till alla medlemmar.
En man som heter Qvarnström kom och visade bilder på vad som är "hinder" vid nödutgångar,
och vad det är viktig att ha möbler på rätt sätt. Föreningen har gjort en lista på olika punkter som är viktig att alla vet o känner till om. Det ska ordnas fram en hand brandsläckare som står inne i lokalen. Även en extra blinkers ska ordnas fram.
Det blev en succe också den kvällen, tror det var kanske 35 personer som kom och lyssnade.
Själv kunde jag inte vara med pga sjukdom.
 
 
Debattkväll den 30 januari med Hörselrehabilitering
 
Det kom 43 vuxna och 5 barn plus 9 tolkar dit den kvällen! Verkligen fullsatt kan man säga!
Det togs upp om viktiga frågor, att börja ett bra samarbete med Hörselrehabilitering.
En politiker Kenneth Andersson, S, från skellefteå kom dit. Liksom Hörselrehab chef
Anna Karin Öhman plus kurator Karin Wiklund var med. Vi framförde våra synpunkter.
De berättade om hur verksamheten ser ut idag, och hur "låst" den är till deras arbetsordning.
Det är genom hörselrehabiltieringens brukarråd som man kan påverka att få en förändring.
Man vill satsa på stöd och råd till döva, liksom döva föräldrar med CODA barn plus döva äldre.
Det ska bli fortsatt samarbete.
Tack till er alla som kom och sa vad ni hade på hjärtat!  
 

Blandad info

– Föreningen har fått en CD-skiva med olika bitar från de föreställningar som Riksteater
Tyst teater, ska göra under våren. Ni är välkomna till lokalen och titta på den. Föreningen har DVD-spelare.
– Det ska bli en informationskväll om bildtelefon och FÖC, TC kommer och informerar.
Datumen är ej spikad ännu men vi kommer med besked.
 
– ÅRETS MEDLEM
Glöm inte att rösta fram den medlem du tycker ska få Årets medlem-priset för 2007.
Det går bra att emaila på dfumea@hotmail.com eller lämna en lapp i dövlokalen. Styrelsen
kommer att ge present på årsmötet.
Kom med namnförslag!
 
– Glöm inte Årsmötet den 23 feb kl 13.00! även glöm inte att anmäla till smörgåstårtan.
Kan göra det till Anette E på df:s email.

 

Information om kommande onsdagskvällar

Vi har nu träffat representanter från Brandskyddet, Bostaden och Kommunen. Vi diskuterade om hur brandsäkerhet fungerar här i lokalen. Bl.a hur bord och stolar ska stå på bra sätt så man inte snubblar på dom när man springer ut. Liksom vart vi ska träffas efteråt ute nånstans, så man kan räkna in alla. Hur vi gör när det börjar brinna, vart trycker vi på knapp och ringa osv.Det ska bli en informationskväll den 16 jan med praktisk övning.  

Föreningen har prel.ordnat några information/debattkvällar under början av våren. Alla börjar klockan 18:30:

  • 16 januari: Brandsäkerhet i lokalen
  • 30 januari: Hörselrehabilitering, kom med o ge er synpunkter på vad som kan förbättras. Det kommer politiker dit. 
  • 23 februari: Årsmötet!
  • 27 februari: Dövas Regionförbund? Vad händer det när 4 landsting slås ihop?