Omslagsbilden

Omslagsbilden visar Maja Beskow

Citat från Wikipedia:

Personligt engagerad i de dövas ”sak” lärde hon sig redan som ung teckenspråk, och grundade tillsammans med lärarinnan Jenny Norberg Västerbottens dövstumsförbund.

Om oss

Föreningen grundades 1911 och har i dagsläget 63 medlemmar. Våra aktiviteter är cafékvällar, vissa med föreläsningar. Vi gör också studiebesök och utflykter tillsammans.  Ibland blir det en grupp som träffas och lär sig något hantverk tillsammans eller motionerar tillsammans.

Bli medlem

Vill du bli medlem i UTF så är du välkommen!

Registering av medlemskap sker på

https://medlem.sdr.org

Kom ihåg att välja ”Västerbottens Dövas Teckenspråks Länsförening”

Om du då bor i Umeå Kommun så ser vi till att du hamnar under Umeå Teckenspråksförening.

Vill du bara ge en gåva så är plusgirokontonr: 36 66 32- 8, märk ”gåva från” + ditt namn och övriga uppgifter om så önskas”.

Kontakta oss

UTF Styrelse:
Carola Jatko ordförande, mejl dfumea(at)hotmail.com eller umea.teckenspraksforening(at)gmail.com
Per Evaldsson ledamot
Thomas Liljebro ledamot

UTF är en lokalförening under länsföreningen VDTL (Västerbottens Dövas Teckenspråk Länsförening).