SDR:s vägg almanacka!

SDR säljer sin populära vägg almanacka för 40 kr st, ink porto. Vill ni beställa? Blankett finns i dövlokalen. Kan även meddela via email eller kontakta nån av oss i styrelsen.