Motioner inför årsmöte!

Styrelsen ska ha sin styrelsemöte den 12 januari 2008, så kom in med motioner om ni vill ändra på nåt. Så vi hinner ge styrelsens yttrande inför årsmötet. 

Varma hälsningar från styrelsen