Information från Styrelsen

VDL stämma 19:e april
UDF ska skicka ombud till Västerbottens dövas länsförbund stämma den 19 april, i dövlokalen , Skellefteå. Där kommer man att behandla olika saker inom VDL. Det går bra att närvara som gäst och lyssna på. Ju fler vi är desto starkare blir föreningen! Varm välkomna dit!
 
Informationskväll 23:e april
Onsdag den 23 april blir det en informationskväll med Tolkcentralen.

TOLKCENTRALEN HAR SKAFFAT BILDTELEFON!
 
 *  Pia H informerar om hur boka tolk med bildtelefon! Vad tänka på osv
 
 *  Tolkchefen Karin L informerar om lite olika saker som handlar om tolkservice.
 

Allmänt möte 1:a juni  
Allmänt möte lördag den 24 maj blir framflyttat till söndag den 1 juni. Det blir familjesektion som ordnar grillfesten i samband med mötet. Sprid gärna ut detta meddelande om ändrat datum. Detaljerad program kommer senare.
 
 
Lite styrelsenytt, Styrelsen har konsituterat sig följande:
Ordförande        Anette Ekberg
Sekreterare       Birgitta Wallgren
Kassör              Per Evaldsson
1.e supp           Helen Lindberg
2:e supp           Maria Österberg
 
Kom gärna med ideer och förslag!
Styrelsen