Rapport från två onsdagskvällar i januari

Brandskydd information den 16 januari
 
Det började med att föreningen fick ett brev om hur brandtillsyn funkade i lokalen. Sen har det blivit ett par möten där det framkom önskemål på att få en mer information till alla medlemmar.
En man som heter Qvarnström kom och visade bilder på vad som är "hinder" vid nödutgångar,
och vad det är viktig att ha möbler på rätt sätt. Föreningen har gjort en lista på olika punkter som är viktig att alla vet o känner till om. Det ska ordnas fram en hand brandsläckare som står inne i lokalen. Även en extra blinkers ska ordnas fram.
Det blev en succe också den kvällen, tror det var kanske 35 personer som kom och lyssnade.
Själv kunde jag inte vara med pga sjukdom.
 
 
Debattkväll den 30 januari med Hörselrehabilitering
 
Det kom 43 vuxna och 5 barn plus 9 tolkar dit den kvällen! Verkligen fullsatt kan man säga!
Det togs upp om viktiga frågor, att börja ett bra samarbete med Hörselrehabilitering.
En politiker Kenneth Andersson, S, från skellefteå kom dit. Liksom Hörselrehab chef
Anna Karin Öhman plus kurator Karin Wiklund var med. Vi framförde våra synpunkter.
De berättade om hur verksamheten ser ut idag, och hur "låst" den är till deras arbetsordning.
Det är genom hörselrehabiltieringens brukarråd som man kan påverka att få en förändring.
Man vill satsa på stöd och råd till döva, liksom döva föräldrar med CODA barn plus döva äldre.
Det ska bli fortsatt samarbete.
Tack till er alla som kom och sa vad ni hade på hjärtat!