Allmänt möte 1 okt

Varmt välkomna till Allmänt möte den 1 okt 2011
Var: Umeå dövas förening
Öppet kl 12.00. o Mötet Öppnas kl 12.30
 
Dagordning till Allmänt Möte

1. Mötet öppnas
2. Dagordningen
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Styrelseinformation
6. Ekonomisk rapport
7. Info om 100 årsjubelium
8. Info om VDL
9. Arbetsplan för våren 2012
10.Övriga frågor
11.Avslutning
UDF bjuder på kaffe och kaka
GLAD HUMÖR