Teckenspråkiga verksamhetens mål

   ”I vår kyrka är målet att du tillsammans med andra ska få möjlighet att hitta en sammankomst som ger mening, roar och har ett innehåll. Teckenspråkiga verksamheten i Umeå vill försöka ge ett innehåll som kan leda till nya tankar om livet och meningen med det.”