VDL länsmöte

KALLELSE TILL
VÄSTERBOTTENS DÖVAS LÄNSFÖRBUND SOM HAR LÄNSMÖTE
 
VIA BILDTELEFON MELLAN
Skeå DF och Umeå DF
 
Den 1 december  kl. 18.30 i Skeå DF lokal och Umeå DF lokal
 
Men Skeå DF lokal öppnar som vanligt kl 17.30 för Skeå df medlemmar
 
För Umeå DF medlemmar i Umeå Dövas Förenings lokal
 
Dagordning utdelar på platsen.
 
1. MÖTET ÖPPNANDE
2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
3. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
4. EKONOMIRAPPORT
5. RIKTLINJER OM BIDRAGANSÖKAN
6. ARBETSPLAN
7. RAPPORT FRÅN TINGSRÄTTEN
8. TILLGÄNGLIGHET GENOM TECKENSPRÅK
9. INFORMATION FRÅN OLIKA BRUKARRÅD/SAMRÅD
10. ÖVRIGA FRÅGOR
11. MÖTET AVSLUTNING
 
VDL BJUDER MEDLEMMAR PÅ FIKA EFTER LÄNSMÖTET
 
Anmäla er gärna till VDL om ni vill ha fika efter årsmötet.
 
Så ser vi till att fika räcker till alla.
 
HJÄRTLIGA VÄLKOMNA
VDL STYRELSEN
 
Jörgen, Kristin och Agneta