VDL länsmöte

Härmed kallas medlemmar från Umeå dövas förening och Skellefteå dövas förening till Västerbotten dövas länsförbunds länsmöte lördag den 20 oktober.

Mötet kommer att äga rum i HSO Umeå lokaler på storgatan 76, Umeå

Anmälan sker till Hans Sjöberg/Ulf Almqvist eller maila på VDL nya mailadress: vasterbottendovaslansforbund@ gmail.com för att kunna beräkna lunch och fika. Kom ihåg att tala om ni har någon matallergi

12.00 samling med lättare lunch, VDL bjuder

13.00 info från Stig Kjellberg, SDR och Eva Sjöberg, NDT om organisationsförändring

14.30 fika

15.00 länsmöte

18.00 mötet slut

VDL betalar reseersättning till medlemmar som bor långt men då gäller samåkning om ni är flera. Kontakta och lämna reseräkning till Agneta Jatko, VDL kassör

Varmt välkomna

Västerbotten dövas länsförbund