Information från SDI-norrlands kommittén

Hej
 
SDI har bildat en kommitte som ska resa runt och informera om att bilda en interimstyrelse för
idrottförening i Norrland.
 
Det är Thyra Lindström och Lennart Engman som sitter med i den.
 
Fredag den 5 oktober kl 18.00 kommer de till dövlokalen och informerar er.
 
Ni kan ställa frågor och få svar.
 
Häls Styrelsen