Kallelse till extra årsmöte VIKTIG!

Hej

Här får ni en ny kallelse till Umeå dövas förenings extra årsmöte onsdag den 21 mars kl 18.00
i dövlokalen. DF bjuder på kaffe o fika.
 
Det har varit svårt att få tag i folk till styrelsen. Nu är det ingen som känner att de vill åta sig
som ordförande. Valberedningen har frågat runt och folk har tackat nej.
 
Det innebär att risken är stort att föreningen blir nedlagd. Men det behövs 2 årsmöte på raken
att nedlägga en förening, så det innebär att det tar 1 år innan det blir nedlagd.
Det innebär också att cafe på onsdagar blir stängd, ingen pensionärsaktiviteter blir det,
familjesektion blir också inget aktivieter osv. Som börjar direkt efter extra årsmötet.
 
Det blir en eller två ansvarige som sköter om lokalen o posten samt kollar att räkningar (internet)
osv blir betalda. Även se till att allt är i ordning i lokalen tills nästa år.
 
Det är tråkig om det skulle hända så. Hoppas nån av er känner er att ni vill gärna ställa upp
i styrelsearbete, så kontakta gärna valberedningen Helen Lindberg, Erik Johansson och Stefan Jonsson.
Frågor? kontakta styrelsen
 
Hälsning Styrelsen

 
Dagordning
 
1. Extra årsmötets öppnande
2. Dagordning
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av justeringsmän
6. Val av ordförande för 1 år
7. Val av ledamot på 2 år
8. Val av suppleanter 2 st på 1 år
9. Övriga frågor
10. Avslutning