Hörselrehab om CODA barn

Det blir föreläsning från Hörselrehabiliterings barn och ungdomsteam den 1 Feb kl 18.30 på UDF.
Dom vill informera om hur dom jobbar med CODA-barn.