Allmänt möte

Härmed kallas ni till allmänt möte lördag den 18 oktober som startar kl 15 med fiket.

Därefter blir det pubafton och det kommer att finnas försäljning av mat, paj. Det kostar 50 kr inkl en glas valfri dryck. Sista anmälningsdag för maten är den 15 oktober.
Det kommer att finnas försäljning av dryck, öl, vin osv + snacks med dip. Om ni vill ha paj så sista anmälningsdag är den 15 oktober. Ni kan anmäla till dfumea@hotmail.com eller någon av oss i styrelsen.

Klicka på "läs mer" för dagordning!

Allmänt möte dagordning
 
1. Mötet öppnas
2. Dagordning
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av justerare
6. Kassörens rapport
7. Ordförandens rapport
8. Teckenspråkskampanj
9. VDL
10. Möbler
11. Bidrag
12. Luciafest
13. Aktiviteter under våren 09
14. Övriga frågor
15. Avslutning