Tolkelever på tolkcentralen i höst!

Vi på tolkcentralen i Västerbotten vill meddela er att from vecka 38 och
fram tom vecka 49 så har vi tolkelever hos oss. Om ni inte vill ha tolkelev
med på tolkuppdraget så var vänlig och meddela det till samordningen
eftersom vi inte kan ringa till er alla och fråga innan!
Mvh Karin Johansson
Västerbottenstolkcentral