Allmänt möte

Umeå Dövas Förening kallar er till allmän möte
Onsdag den 22 Okt kl 18.00 
Plats ; Hemgården storgatan 22 D
 
Föreningen bjuder på smörgås o kaffe 
 VARMT VÄLKOMMEN
 
DAGFORDNING
 
1. Mötet öppnas
2. Dagordningen
3. Val av mötet ordförande
4. Val av sekreteare
5. Val av justerare
6. Styrelsen info
A. Dövas dag
B. julbord
 
7. Ekonomi berättelse
    A. kassa
    B. Plusgrio 
 
8. Tolkråd
 
9. Arbetsplan för våren 2015 
 
10. Övrig  
     A. Lucia        B.             C.             D.
 
11. Avslutning
 
 
                                      GLAD HUMÖR