Hörselrehab informerar

Nu gör vi ett nytt försök att genomföra informationskväll med hörselrehabilitering.
Anna Mia Widengren kommer med en kollega och ska informera om sin verksamhet Barn/Ungdom
inom hörselrehabilitering.
 
Det blir onsdag den 26  september kl 18.30. (ändrat från onsdag den 12 september)
 
Varmt välkomna!
Häls Styrelsen