Styrelsen 2012

OrdförandeJörgen Lundström

Jörgen Lundström

SekreterareThomas Liljebro

Thomas Liljebro

 Kassör

Ulf Almqvist

 

 
   

Revisor 1

 

Ingvar Johansson

Ingvar Johansson

Revisorsuppleant

Anette Ekberg