Arbetsplan hösten 2011

24 Augusti Dövförening öppnar
3 September Surströmming. Styrelsen ordnar.
1 Oktober Allmänmöte
17 Nov Coda dag
December Lucia. Pensionär ordnar datum
Landstinget info om sjukvård
Omnitor info
PPM
Plump uppehåll höst.