Varmt välkomna till Allmänt möte den 28 Maj 2011!!!

                                              Var: Kvartersgården Östermalmsgatan 28

                                              Tid: 12.30

   Dagordning till Allmänt möte
  1. Mötet öppnas
  2. Dagordningen
  3. Val av mötets ordförande
  4. Val av mötets sekreterare
  5. Val av justerare
  6. Styrelseinformation
      a) Fikapris/avdrag
      b) Verksamhetsberättelsens slutord
      c) Teaterförenings representant
  7. Ekonomisk rapport
      a) Dagens saldo
      b) Ekonomi berättelse
      c) Budget 2011
      d) Revisor berättelse
 8. SDR
     a) Ombud SDR förbunds möte
 9. VDL
     a) Rapport från Ulf Almqvist ang ekonomiska situation
10. Jubileumsskommitté
     a) Funktionärsschema
11. Övriga frågor
12. Avslutning
UDF bjuder på kaffe och kaka..