Allmänt möte

Varmt välkomna till Allmänt möte den 23 Okt 2010

 

                          Var: Umeå dövas förening

                          Tid: 13.00

   

    Dagordning till Allmänt möte

 

1.     Mötet öppnas

2.     Dagordningen

3.     Val av mötets ordförande

4.     Val av mötets sekreterare

5.     Styrelsens rapport

6.     Ekonomisk rapport

7.     VDL

8.  Arbetsplan för våren 2010

9.     Övriga frågor

10.     Avslutning

 

UDF bjuder på kaffe och kaka.

Efter allmänt möte blir middag (anmälan har skickats) och plump.

 

Välkommen!