Aktiviteter under hösten

Information om SDR:s kongress
Anette ska berätta vad som har diskuterats under kongressen och vilka motioner som har godkänt m.m. onsdag den 2 september

Plumpafton:

26/9

24/10

28/11

Information om plumpafton kommer senare.

Allmäntmöte

3/10

Mer information kommer senare

Umeå Dövas Förening har öppet hus som vanligt varje onsdag kl 18.00 from 26 augusti.