Diskussionskväll

Vi ska ha en kväll onsdag den 28 januari där vi diskuterar om SDR. Valberedningen  har gjort en förslag på styrelse kandidater, även gjort en stadgar förslag för framtida regionförbund. Även ska vi få information om teckenspråkskampanj som börjar nu.

 Kom med och ge dina synpunkter! Föreningen bjuder på fika.