Praktikperioder på tolkcentralen under vt-09

Vecka 3-4 kommer det elev från Nordiska folkhögskolan i Kungälv, det är en auskulterandepraktik. Hon ska inte tolka utan följer bara med för att titta på!

Vecka 7-10 kommer det elev från Södertörn utanför Stockholm. Den eleven gör sin slutpraktik.

Vecka 15-18 så kommer det elev från Nordiska folkhögskolan i Kungälv och gör sin prova på praktik.

Ha en riktigt
GOD JUL

Hälsningar KarinJ