Diskussion om tolksituationen

Tolk till alla situationer – alltid!

Hur ser tolksituationen ut hos oss i Norr- och Västerbotten? Vad har tolkkampanjen gett för resultat?  

Dessa frågor och flera andra frågor kommer att ställas och diskuteras på ett seminarium på Medlefors folkhögskola.

Inbjudna medverkare är Ragnar Veer och Suzanne Albihn från Sveriges Dövas Riksförbund samt landstingspolitiker och tolkchefer från Norr- och Västerbotten.

Västerbottens Dövas Länsförbund och Norrbottens Dövas Teckenspråksförening inbjuder Dig till en dags seminarium  Lördagen den 30 augusti på Medlefors folkhögskola.

Seminariet startar med förmiddagskaffe kl 9.30.

SDRs projekt Tolkkampanjen bjuder på lunch och eftermiddagsfika förutom förmiddagsfikat.  

Du anmäler dig till Agneta Jatko senast den 13 augusti. Anmälan är bindande.