Allmänt möte

Kallelse till allmänt möte den 1 juni (i samband med Grillfesten).

Tid: 14:00

Plats: Kvartersgård på Stävgränd 83, Ersboda

Dagordningen:

  1. Mötet öppnas
  2. Dagordningen
  3. Val av mötets ordförande
  4. Val av mötets sekreterare
  5. Styrelsens information
  6. Ekonomisk rapport
  7. Arbetsplan för hösten -08
  8. Bordlagda frågor från årsmötet
  9. Övriga frågor
  10. Avslutning

Varmt välkomna! UDF bjuder på kaffe o fika.