Anmäl alltid när du inte får tolk!

Du vet väl att du alltid kan anmäla att du inte fått tolk hos patientnämnden och / eller handikappombudsmannen? Då gör du beslutshavarna mer uppmärksamma på tolkbristen.

Mer information finns på SDR hemsida, direktlänk klicka här

Adressen till patientnämnden i Västerbottens Läns Landsting:

Patientnämnden
Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå

Övriga kontaktuppgifter

Telefon: 090-785 00 00 växel
Telefax: 090-10 99 56
E-post: patientnamnden@vll.se