Nolia tolkar och UDF öppet hus

Nu har UDF i samarbete med Skellefteå dövas förening, gjort en tolkbeställning till NOLIA-mässan onsdag den 8 augusti kl 11.00 till 14.00. Även lördag den 11 augusti kl 11.00 till 14.00.
Det blir en ställe där man kan gå och få tolk som följer med och informerar vad som finns på
mässan.
Sen har dövförening extra öppet den 11 aug på dagen i dövlokalen, storgatan 37 A,
mellan kl 12.00 till 15.00.

Varmt välkomna till Umeå under NOLIA-veckan!
UDF-styrelsen