Fondansökan

Umeå dövas förening ska ansöka pengar hos fonder. Vi behöver er hjälp att ge förslag på vad vi kan söka pengar för. Det finns en lista på dövlokalen som kan skrivas på. Eller så går det bra att skicka email till föreningen. Vi har sökt pengar för en ny stor tv och en städvagn som underlättnar för lokalvården.