Debattkväll om Tolkning

En debattkväll om tolk med tolkelever från Strömbäck den 9 maj blir i dövlokalen. Det blir diskussioner om hur vi ser på tolkningen, komma med frågor och få svar. Så tolkeleverna får höra våra synpunkter. Stockholms dövas förening har haft en sån debattkväll, mycket givande säger de. Börjar kl halv 7. Strömbäck står för fika och bjuder in alla medlemmar.