Föreläsning ”Tolken i fickan”

Hörselhab har beställt en föreläsare Leif Sjöberg som kommer den 28 Febuari till lokalen kl 19:00

Hälsningar Tessan