Info om stödcentrum

Den 24/1 klockan 19:00 kommer Per Lennart Marklund till DF och berättar om hans planer att bilda ett stödcentrum för döva/hörselskadad i V-botten/Norrbotten.