L U C I A F E S T

Det är dags att ordna luciafest onsdag den 13 december med början kl 18.00 med glögg.

OBS! Luciatåg startar kl 19.00. Barn får vara med i luciatåget om de vill.

Servering: kaffe/the/saft med lussekatt och pepparkaka.

Godis till barnen.

Inträde: 40 kr per medlem och studerande
              20 kr per barn
              60 kr för icke medlem

Plats: Umeå Dövas Förening, den nya lokalen, Storgatan 37 A, Umeå

Anmälan mailas till Gullevi Ness, gullsigg@hotmail.com eller skickas via sms 073-0571155 eller ring 090-22232 senast 5 december.

V Ä L K O M M E N!
Lucia-kommitten