Viktig info från Tolkcentralen

Till dövföreningarna i Umeå och Skellefteå:

Viktigt!

Vi på tolkcentralen kommer att ha tolkelever under större delen av hösten. Med anledning av detta ser vi ingen möjlighet att inför varje uppdrag kontakta er för att fråga om det är ok att tolkeleven är med.

Vi uppmanar er därför att vid beställningen meddela om ni inte vill ha tolkelev på just det uppdraget. Ni har självklart fortfarande möjlighet att även säga nej på plats.

Med vänlig hälsning

personalen på tolkcentralen