Kontakta oss

UTF Styrelse:
Thomas Liljebro ordförande, mejl dfumea(at)hotmail.com eller umea.teckenspraksforening(at)gmail.com
Per Evaldsson ledamot
Tony Fredriksson ledamot

UTF är en lokalförening under länsföreningen VDTL (Västerbottens Dövas Teckenspråk Länsförening).