Kontakta oss

UTF Styrelse:
Carola Jatko ordförande, mejl dfumea(at)hotmail.com eller umea.teckenspraksforening(at)gmail.com
Per Evaldsson ledamot
Thomas Liljebro ledamot

UTF är en lokalförening under länsföreningen VDTL (Västerbottens Dövas Teckenspråk Länsförening).